6 mindre rum anpassade
för det lilla mötet

Övriga lokaler

Slagt 1-6

På andra våningen har vi sex stycken mindre konferenslokaler anpassade för det lilla mötet. Lokaler som rymmer mellan 10 och 50 konferensgäster. Lokalerna Slagt 3, 4 och 6 är utrustade med vägghängd TV. Slagt 1, 2 och 5 är utrustade med projektor och högtalare.

Alla lokaler är utrustad med WiFi.

För mer information om AV-utrustning och övriga frågor kontakta vårt tekniska team från Tune AB.

Bilder

Möblering

Slagt 1
50 m2

ÖAR 24

U-BORD
18

SKOLSITTNING
18

Slagt 2
28 m2

ÖAR 12

U-BORD 12

SKOLSITTNING 12

Slagt 3
11 m2

STYRELSESITTNING
4

Slagt 4
16 m2

STYRELSESITTNING
5

Slagt 5
21 m2

U-BORD
8

SKOLSITTNING
8

Slagt 6
24 m2

STYRELSESITTNING
8