6 mindre rum anpassade
för det lilla mötet

Övriga lokaler

Slagt 1-6

På andra våningen har vi sex stycken mindre konferenslokaler anpassade för det lilla mötet. Lokaler som rymmer mellan 10 och 50 konferensgäster. Lokalerna Slagt 3, 4 och 6 är utrustade med vägghängd TV. Slagt 1, 2 och 5 är utrustade med projektor och högtalare.

Alla lokaler är utrustad med WiFi.

För mer information om AV-utrustning och övriga frågor kontakta vårt tekniska team från Tune AB.

Bilder

Möblering

Slagt 1

BIOSITTNING
60

SKOLSITTNING
48

Slagt 2

BIOSITTNING
35

SKOLSITTNING
24

Slagt 3

BIOSITTNING
10

STYRELSE
8

Slagt 4

BIOSITTNING
15

STYRELSE
12

Slagt 5

BIOSITTNING
40

SKOLSITTNING
30

STYRELSE
22

Slagt 6

BIOSITTNING
15

STYRELSE
12