Slagthuset i Malmö,
en byggnad med anor

Redan före vår tideräkning fanns det slakterier hos de då ledande civilisationerna (egyptier, romare mfl). Den tidigaste Svenska föreskriften om kötthantering är från 1622, men det dröjde ända in på 1900-talet innan det första slakthuset byggdes i Sverige. Vid sekelskiftet växte städerna mycket fort och 1892 lämnade Malmö, Stockholm och Göteborg in begäran om “inrättandet av kommunala slagthus”.

Detta resulterade i en ny lag 1897 och den sjätte april 1901 lämnade Malmös dåvarande stadsarkitekt Salomon Sörenson in ett förslag till kommun-styrelsen om ett offentligt slakthus i Malmö. Måndagen den 5 september 1904 började verksamheten i Europas modernaste slakthus. Anläggningen var förmodligen också en av Europas vackraste byggnader. Hela anläggningen vilade på en sockel av granit från Halmstads Stenhuggeri AB och på båda sidor om huvudentrén (mot Carlsgatan) stod kraftiga, ornamenterade pelare i samma material. Utvändigt kläddes väggarna med röd Börringetegel med band av kritsten varierade med svart glacerad tegel och inslag av ornamenterad naturlig sten. Väggarna invändigt murades med Skrombergategel.Totalt finns det över 40 olika tegelsorter i huset. Över maskinrummet (nuvarande teaterfoajen) var ett vattentorn uppfört i form av ett klocktorn. Hela anläggningen inklusive all utrustning och inredning kostade 920.450 kronor att uppföra.