Allmän information

Biljettförsäljning

De biljetter vi säljer avser konsertens huvudakt. Support-artist/förband kan med andra ord tillkomma, falla bort eller ändras. Biljetter återlöses inte om support akt ändras eller tages bort. Våra biljetter säljs i första hand online via vår hemsida.
Biljettleverantör kan variera från evenemang till evenemang. Genom att gå in på Kulturbolaget.se, klicka på ”Köp biljett” i det evenemang som intresserar dig så hamnar du hos korrekt försäljare av våra biljetter. Till vissa arenor kan det säljas biljetter från mer än ett biljettsystem. Kontrollera alltid via vår sida var vi säljer våra biljetter. Vid köp i andra hand finns inte garanti på att biljetten är äkta. Om evenemanget ställs in riskeras det att inte få pengar tillbaka. Om pris utöver ordinarie biljettpris betalats återbetalas aldrig mellanskillnaden.

Du som kund är själv ansvarig för att kontrollera att datum, tid och plats överensstämmer med ditt biljettköp. Du är även ansvarig för att kontrollera om datum, tid eller plats har ändrats för det evenemang biljetten köpts. Håll dig uppdaterad på vår hemsida.

Som service försöker vi ändå vid olyckliga tillfällen då evenemang ställs in eller flyttas att alltid kontakta biljettköparen – via mail till kunder som gjort sitt köp över internet och över telefon till kunder som köpt biljett över disk. Därför är de viktigt att aktuellt mobilnummer lämnas i samband med köp över disk.

Biljetten är en värdehandling och borttappad biljett ersätts ej.

Köps biljett med stulet kreditkort makuleras biljetten och ger inte tillträde till arenan.

Till större konserter som är utsålda kan ett antal biljetter närmare inpå och/eller samma dag som konserten äger rum släppas till försäljning. Detta beroende på produktion.

Köpt biljett återlöses ej. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är inte tillämplig i de fall det är fråga om biljett till kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktiviteter.

Avbeställningsskydd

Vi erbjuder i samarbete med Easy Peasy Insurance avbeställningsförsäkring till evenemangsbiljetter. Avbeställningsförsäkringen tecknas på Easypeasyinsurance.com senast 2 dagar efter biljettköpet.

Hos Easy Peasy Insurance försäkrar du bara det du vill försäkra, precis när du vill försäkra det och du betalar bara för tiden du använder försäkringen. Så om du åker på en konsert kan du försäkra din biljett eller biljetter. Det tar ca 45 sekunder och du väljer själv hur länge du vill vara försäkrad. Försäkringspremien är 7% av biljettkostnaden. 

Läs mer och teckna här>>Är konserten i en annan stad kan du även försäkra alla dina rese- och boendekostnader för dig och dina vänner med Easy Peasys avbeställningsförsäkring för resor.

Easy Peasy Insurance är godkänd som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen. Frågor om avbeställningsförsäkringen hänvisas till support@easypeasyinsurance.com.

Olika biljettleverantörer erbjuder också ibland avbeställningsskydd som ett tillägg i köpprocessen. Eventuella frågor rörande dessa hänvisas till respektive biljettleverantör.

Information angående biljettköp

Inga reservationer tas emot – alla biljettköp är direktköp.
Enklast är att köpa din biljett online, via respektive biljettknapp på vår hemsida eller Eventim.se. Du kan även beställa över telefon via Eventims kundservice 0771-130 150. De har öppet måndag – torsdag mellan klockan 10:00-17:00 och fredag 10:00-15:30. Lördag och söndag stängt.

Inställt evenemang

Har man köpt biljett på nätet återbetalas biljettsumman automatiskt vid inställt evenemang. Har man köpt fysisk biljett via ombud eller liknande måste man själv ta kontakt med inköpsställe. I detta fall återköps biljetten i en månad efter det att konserten skulle ha ägt rum. Efter denna månad är återköp inte längre möjligt.

Biljettpriset återbetalas – serviceavgiften återbetalas ej. Detta då det är den betalning som tillfaller biljettleverantören för att distribuera biljetter för Kulturbolagets räkning. Tjänsten består av det administrativa arbete som hör till biljettdistribution över internet, telefon och ombud; detta innefattar allt från förberedelser i systemet såsom arenaskisser och platstilldelning till själva bokningsprocessen och tillhandahållandet av biljetten. När ett evenemang ställs in är allt detta arbete redan gjort – dessutom tillkommer ytterligare en mängd administration för att genomföra alla återbetalningar.

Flyttade evenemang pga Covid-19:

För biljetter till konserter som behöver flyttas pga Covid-19-pandemin kommer inte våra vanliga regler om återköp gälla. Biljetter till flyttade konserter kommer fortsätta att gälla till det nya datumet, men kan inte längre återbetalas om man inte har möjlighet att gå det nya datumet. Biljetter till våra konserter är inte personliga och kan överlåtas. För att sälja din biljett säkert rekommenderar vi Ticketswap. Biljetter till konserter som ställs in helt återbetalas, som innan.

Återköp vid festival

Biljett återköps endast om hela festivalen ställs in, ej om enstaka band ställer in på grund av sjukdom eller annan orsak som vi inte kan kontrollera, eller påverka. Kontakta alltid respektive biljettleverantör för återbetalning vid inställt eller flyttat evenemang.

Tider

Scen-tiden är ungefärlig och avser ungefär när musiken börjar. Tillkommer det fler än ett supportband kan scentiden flyttas bak. Faller support bort kan scentiden skjutas fram. I den mån det är möjligt uppdateras information på hemsidan. Vi skriver aldrig ut exakta tider då de kan vara svåra att hålla, ej heller slut tid eller längd på konsert som varierar från gång till gång.

Åldersgräns och alkohol

Den lägsta åldersgränsen för evenemang som arrangeras av oss är 13 år. Detta beror på Miljö- och Hälsoskyddsnämndens krav på att vi som konsertarrangörer skall följa Socialstyrelsens Allmänna Råd om Höga Ljudnivåer (SOSFS 2005:7). 

Åldersgränsen gäller även i målsmans sällskap. Undantag görs endast vid evenemang speciellt riktade till barn och evenemang där det är möjligt att efterleva Socialstyrelsens Allmänna Råd utan att för den skull inkräkta på artistens kreativa frihet.

Då vi har alkoholtillstånd även när det är åldersgräns 13 år, förbehåller vi oss rätten att neka personer som uppenbart uppträder berusat, eller doftar alkohol och inte uppfyller åldersgränsen 18 år. Var beredd på att visa legitimation om du har åldern inne för att dricka alkohol och ser ung ut när du besöker oss.

Oavsett ålder förbehåller vi oss rätten till att neka överförfriskade och av droger påverkade personer tillträde till arenan.

 Där det förekommer separat avgränsade området för servering av alkohol gäller som lägst 18-årsgräns. 

På en del av våra konserter som arrangeras utanför lokalen KB är det 18-årsgräns beroende på spelställets egna regler. Se information för aktuellt evenemang i kalendariet.

Där servering av alkohol förekommer gäller alkohollagen och ställer bland annat följande krav: 18 årsgräns gäller för serveringsområdet samt att drycker ej får föras in eller ut från serveringsområdet. Alkohol får aldrig medtagas till konsert inomhus (med undantag för Victoriateatern i Malmö då det är picknickföreställning). På utomhus arrangemang är det olika regler från arena till arena. Utöver detta tillämpar varje kommun egna regler och riktlinjer för serveringar.

Alkohol får aldrig medtagas till konsert inomhus (med undantag för Victoriateatern i Malmö då det är picknickföreställning) på utomhus arrangemang är det olika regler från arena till arena och från kommun till kommun.

Överförfriskade och eller av drogpåverkade personer nekas inträde trots giltig biljett.

Uppförande

Vårt mål är att alla som besöker våra evenemang ska känna sig trygga. Vi förbehåller oss därför rätten att neka inträde för besökare som uppvisar onyktert, hotfullt eller kränkande beteende. Detsamma gäller kläder, uniformer, patches eller andra symboler som kan uppfattas hotfullt eller kränkande, eller som uppmanar till aggressivt eller kränkande beteende. Nekande av inträde kan ske även om du har giltig biljett.

När du besöker våra evenemang och/eller lokaler förväntar vi oss att du beter dig respektfullt gentemot vår personal och dina medbesökare. Därför är det en självklarhet att all form av kränkande beteende och/eller uttryck
(rasism, sexism, homofobi, transfobi, funkofobi), samt sexuella trakasserier,
sexuellt ofredande och våld leder till hemgång/polisanmälan.

Om du uppmärksammar brott mot detta ber vi dig att genast kontakta närmsta personal!

Medtagna föremål

Systemkamera, ljud och bildinspelningsutrustning är aldrig tillåtet. Mobil- och små kompaktkameror får i regel medtagas in på spelplatsen, men det betyder inte att de får användas. Systemkameror med löstagbara objektiv får ej medtagas in. Kompaktkamera är tillåtet att ta med in men artisten kan kräva totalt foto förbud.
Vid konserter utomhus gäller ytterligare säkerhetsregler som inte alltid är självklara. Se nedan på vad som ej får tas med in på området. Listan är dock inte fullständig och du bör alltid lyssna till personalens anvisningar på plats. Vi reserveras oss för att avvikelser kan förekomma.

Får ej medföras:
– paraplyer
– stolar
– systemkameror
– glasflaskor
– aluminiumburkar
– partytält
– vapen
– knivar
– metallbestick
– sprayflaskor

Djur är inte heller tillåtet att ta med till arenan. Lyssna alltid till personalens anvisningar då artisten eller spelstället kan ha särskilda önskemål!

Hörsammar man inte reglerna kan man bli avvisad från konserten.

Entré

Du kan alltid lösa entré på plats såvida evenemanget inte är utsålt. Vi indikerar på vår hemsida i tre steg då vi ser att en konsert tenderar att bli utsåld.

1: Förköp rekommenderas! – vi rekommenderar att du köper biljett i god tid då det kan bli slutsålt.

2: Fåtal biljetter! – få biljetter kvar till försäljning.

3: Utsålt! – inga biljetter finns kvar till försäljning.

Vi säljer inga backstagepass till våra evenemang, endast personal har tillträde till området bakom scenen.

Kortbetalning

Oftast begränsar tekniken möjligheterna för kortbetalningar utomhus. Tänk på att komma förberedd.

Renhållning

Vi ber er även att slänga skräp i papperskorgar i största möjliga mån. Ofta är det gräsmattor som tar stor skada av många trampande fötter och vi ser gärna att de hålls så fina som möjligt så att vi kan arrangera fler konserter.

Kvarglömt

Observera att nedan information endast gäller KB i Malmö. För andra arenor hänvisar vi till respektive kontaktuppgifter.

Kvarglömt inhängt ytterplagg i garderoben hämtas ut med garderobsbricka. Vi föredrar att detta görs då garderobspersonal är på plats då KB har öppet. Är garderobsbrickan borttappad men ytterplagget kvar – återfås plagget mot beskrivning och den förlorade garderobsbrickan ersätts med 50:-.

Plagg som inte hämtas inom 2 veckor lämnas till välgörande ändamål. Värdesaker såsom mobiltelefon, nycklar, plånbok etc lämnas till polisens hittegods efter helgen/tisdagar. Klicka på länken:

Polisstationen i Malmö

Polisens hittegodsavdelning i Malmö: 010-561 45 35
Garderoben på Slagthusetgarderob@kulturbolaget.se

Tillgänglighet

Slagthuset är lättillgängligt för dig i rullstol. Inga trappor eller besvärande nivåskillnader, separat handikappanpassad toalett som inte är öppen för andra gäster. Vi har dessvärre inga reserverade platser eller ramp för rullstolar men hjälper dig givetvis så gott vi kan när du väl är på plats.

Till utomhusarenor / ståplats, byggs det i regel rullstolsramp, till dessa köpes specifik biljett. Till arenor med sittplats finns specifika rullstolsplatser. Samtliga rullstolsbiljetter köps via Köps via Biljettforums Kundservice 0771-130 150, ledsagare har fri entré.
Säljes biljetter ur annat biljettsystem framgår det av vår hemsida vilket system som gäller.

Presentkort

Du kan löpa presentkort till KB – du bestämmer själv valör och gäller som betalning i entrén på KB. Det går inte att köpa till evenemang utanför KB. Presentkortet köps då kontoret är bemannat, ring 040-30 20 11.

Praktikplats

Vi har tyvärr ingen möjlighet till att ta emot praktikanter då vi inte har tid till att göra praktiken meningsfull.

Scroll Up